Содействие развитию правовой культуры в Причерноморском регионе

Бездарне і злочинне проведення реформ в Україні у 90-ті та подальші роки і, насамперед, порушення соціальних зв'язків, зумовило глибоку соціально-економічну кризу і знецінення наявного фізичного і людського капіталу.

До руйнівних наслідків, першочергово, призвела втрата довіри і зв'язків всередині суспільства - його соціального капіталу, які не можна зіставити навіть із втратою фізичного капіталу.

Ігноруючи значення формальних і неформальних норм, що визначають повсякденні відносини між людьми, в бізнес-товаристві, між громадянами і державою, провідники реформ зруйнували Україну. Шляхом руйнації соціальних зв'язків мафія зуміла витіснити ринок як механізм економічної координації. Саме для систем, котрі сформувалися у більшості постсоціалістичних країн, характерні соціальна роз'єднаність, інституціональна слабкість (пріоритет сили над правом), хиткість моральних норм (поведінка не за законом, а по"понятіям"). Все це і є головноюперешкодоюна шляху стабілізації ірозвитку громадянського суспільствав Україні. Лише згуртованість якого на всіх рівнях можезабезпечитиреалізацію інтелектуального потенціалу суспільствадля розвитку її економіки.

2 листопада 2015 року в приміщенні профспілкового комітету Одеського національного університету Асоціація «Ренесанс Одеси» провела ознайомчу зустріч із учасниками циклу тренінгів по підготовці лідерів європейської правової культури.

 На початку зустрічі керівник проекту «Сприяння громадській активності у боротьбі із корупцією», що виконується за підтримки Фонду сприяння демократії Посольства США в Україні, Овчаренко Микола коротко презентував його. Для активістів студентського самоврядування університету він розкрив актуальність, мету, основні завдання та перші напрацювання проекту. Далі розповів про завдання, структуру і погоджений порядок проведення циклу тематичних тренінгів.

Потім керівники напрямків і експерти презентували окремі цільові  завдання тренінгів:

-Розвиток лідерських якостей і методи громадської роботи - Ольга Макарова і Оксана Андрощук ;

-Діяльність громадського лідера: організація зустрічей, публічні виступи та інші комунікації із громадою – Дмитро Безверхов;

-Сутність корупції, методи локалізації її витоків та формування європейського рівня правової культури – Віталій Демешин та Тетяна Горіна.

Після презентації проекту і циклу тренінгів для активістів Ольга Макарова і Оксана Андрощук провели перший тренінг «Громадський рух. Позиція «Бути лідером».