Выводы общественной экспертизы по изменениям в Указе МОЗ № 723 для устранения коррупции в сфере распространения лекарств

Как уже упоминалось в ряде статей, размещенных по нескольким Web-ресурсам в сети Internet с августа текущего года ВГО “Европейская ассоциация прав инвалидов” при финансовой поддержке Фонда содействия демократии при Посольстве США в Украине реализует проект “Стоп коррупция” в сфере регулирования политики потребления и оборота лекарственных препаратов”. Одним из результатов данного проекта стали рекомендации общественной анти коррупционной экспертизы  в отношении Указа МОЗ №723, направленные на устранение в документе всех формулировок, допускающих безнаказанное применение коррупционных схем. Эти рекомендации представлены ниже в виде Вывода общественной анти коррупционной экспертизы.

ВИСНОВОК
ГРОМАДСЬКОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

 НАКАЗУ  МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ № 723 від 31.10.2011 року

«Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами»

Мета експертизи – виявити корупціогенні  чинники, під час контролю та перевірки перед видачею ліцензії посадовими особами суб’єкта господарювання, який має здійснювати господарську діяльність з виробництва лікарських засобів в умовах аптеки, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами на виконання, зокрема ч. 5. п.3.5.7.  «Ліцензійних умов….», що регулює необхідність створення умов доступності до аптек для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Ризик створення корупційних схем.

Пункт 3.5.7 в нинішній редакції «Ліцензійних умов….», а саме «створити необхідні умови для доступності осіб з обмеженими фізичними можливостями до аптек» наділяє широкими дискреційними повноваженням адміністративний орган, що повсюдно призводять до систематичних порушень, оскільки не має механізму чіткого визначення «умов доступності».

Даний пункт може інтерпретуватися у свавільній формі, як жорстких вимог до суб’єктів господарювання, які мають здійснювати роздрібну торгівлю лікарськими засобами дотримуватися ДБН В.2.2-17:2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення», так і створення доступності у вигляді «кнопок виклику персоналу» посилаючись на статтю 27 Закону «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», що «У разі якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб інвалідів,  за  погодженням  з  громадськими  організаціями інвалідів  здійснюється  їх  розумне  пристосування  з урахуванням універсального дизайну», також можливе створення номінальної доступності у вигляді  «швелерів або рейок» або пандусів, які не відповідають державним будівельним нормам.

Суб’єкти корупційних відносин :

  • державні чиновники відповідальні за видачу ліцензій для провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами;
  • підприємці, власники аптечних закладів, які за допомогою корупційних дій, уникають необхідності створювати умови доступності до аптек для людей з обмеженими фізичними можливостями.

Колізії законодавства.

Вимога «Ліцензійних умов….» про необхідність створення умов доступності до аптек для людей з обмеженими фізичними можливостями корелюється зі  статтею  26 Закону України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», яка передбачає, що «Підприємства, установи та організації зобов'язані створювати  умови  для  безперешкодного  доступу інвалідів (у тому числі  інвалідів,  які  використовують   засоби   пересування   та собак-поводирів)  до  об'єктів  фізичного  оточення».

Водночас  стаття  27 Закону України  «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» говорить  «У разі якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб інвалідів,  за  погодженням  з  громадськими  організаціями інвалідів  здійснюється  їх  розумне  пристосування  з урахуванням універсального дизайну», фактично нівелюючи вимогу про створення умов доступності.

Законодавством не врегульоване питання хто визначає не можливість пристосування об’єкта для потреб людей з інвалідністю.  Даною колізією користуються власники аптек. Окремі громадські організації інвалідів надають погодження на «розумне пристосування», яке виражається у встановленні дзвінка для виклику персоналу аптеки. Можливо припустити, що дане погодження керівниками громадських організацій інвалідів надається не безкорисливо. Громадські організації інвалідів можуть бути створені  безпосередньо для роботи в корупційних схемах.

Пропозиції

1. Пункт 3.5.7 в нинішній редакції, а саме «створити необхідні умови для доступності  осіб  з  обмеженими фізичними можливостями до аптек» призводить до систематичних порушень, оскільки не має механізму чіткого визначення «умов доступності»,

пропонується записати у наступній редакції «створити умови для вільного (безперешкодного) доступу інвалідів та інших маломобільних груп населення до аптек і послуг, що в них надаються відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення ”.

2. Визначення “умови доступності” підтверджувати «Протоколом про стан дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів щодо безперешкодного доступу мало мобільних груп населення (МГН) до будинків та споруд», який підписує Державна архітектурно-будівельна інспекція  України або її територіальні підрозділи. Протокол має стати частиною дозвільної документації.

3. Неможливість реконструкції аптеки відповідно до ДБН В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення” підтверджувати висновком експертизи територіальних підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

4. Пропонується чітко прописати механізм визначення неможливості створення умов доступності для людей з інвалідністю на об’єкті з тих чи інших технічних причин.

5. Пропонується чітко визначити механізм розумного пристосування аптек до потреб людей з інвалідністю, у випадку неможливості створення «умов доступності» згідно з ДБН В.2.2-17:2006 “Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення”.