Звіт про роботу Асоціації у 2016 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів громадської організації «Асоціація «Ренесанс Одеси». Протокол № 8 від 25 листопада 2016 р.

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ
громадської організації ветеранів та інвалідів локальних війн
Асоціація «Ренесанс Одеси» у 2016 році

Асоціація «Ренесанс Одеси», згідно з цілями і основними напрямами своєї діяльності, визначених Статутом, та Планом роботи на 2016 рік, затвердженим загальними зборами організації (протокол № 7 від 29.12.2015 р) протягом 2016 року організувала і провела наступні основні заходи:

1. 30 серпня 2016 р. було закінчено виконання Асоціацією в Одеській області важливого проекту «Сприяння активізації громадськості у боротьбі з корупцією», реалізованого за підтримки Фонду розвитку демократії Посольства США в Україні.

За результатами проведених досліджень, в цільових аудиторіях охоплених проектом (більше 2000 осіб), спостерігалось суттєве зрушення у царині гідних моральних норм і переконань щодо запобігання корупції. Під час проведення круглого столу професорсько-викладацький склад ВНЗ та шкіл Одеси, студенти, юристи, психологи, громадські активісти та представники ЗМІ і регіональної влади одностайно відзначили першочергову необхідність очищення середньої і вищої школи від будь-яких проявів корупції, що руйнує самі основи навчально-виховного процесу молодих людей, позбавляючи країну позитивного майбутнього.

Проведені цільові тренінги у колективах студентських активістів провідних ВНЗ регіону сприяли покращенню правової ситуації в системі освіти регіону. Низка проведених тематичних обговорень та дискусій на зустрічах в колективах сфери освіти, охорони здоров’я та соціального обслуговування населення регіону сприяла актуалізації профілактичної антикорупційної роботи.

Внаслідок проведених проектних заходів поглиблено розуміння учасниками обговорень згубності корупції та важливості підвищення рівня правової культури в українському суспільстві, особливо серед молоді. Напрацьований в ході здійснення проекту досвід поширено під час проведення регіональної підсумкової конференції, в опублікованих методичних виданнях і соціальних мережах.

2. 30 жовтня Асоціація успішно завершила виконання проекту соціально-психологічної підтримки жертв націонал-соціалізму, налагодженню їх діалогу і взаєморозуміння із молоддю, за підтримки Німецького федерального фонду EVZ. За весь період реалізації проекту було проведено 37 заходів. В яких прийняло участь 568 представників ЦГ та 722 молодих людей.

Налагоджений систематичний активний діалог людей, постраждалих від нацистських переслідувань із молоддю та громадськістю міста в процесі виконання проекту, сприяв налагодженню взаєморозуміння і творчої співпраці із молоддю, підвищенню якості їх життя та соціального статусу, подоланню почуття самотності та ізоляції, визнанню їх досвіду та досягнень, залученню людей похилого віку до активного суспільного життя.

Регулярні відвідування волонтерами та дистанційна участь у заходах Причорноморського клубу «Пам'ять» не мобільних ОЦГ, дозволила їх  підключити до активного суспільного життя. А також силами волонтерів надати їм необхідну підтримку у вирішенні побутових та інших життєво важливих проблемних питань.

Спільні з молоддю практичні заняття у гурткових секціях за інтересами та захопленнями сприяли розвитку творчих здібностей та наповненню повсякденного життя ОЦГ яскравими позитивними враженнями. Щомісячні консультації та поради кваліфікованих юристів та медиків дозволили вирішити чимало важливих для ОЦГ питань та запобігти розвитку їх ускладнень.

Робота по пошуку 662-х колишніх дітей-сиріт, залишених в 1941 році в окупованій Одесі, сприяла налагодженню контактів із зазначеною категорією постраждалих від нацистського режиму людей, їх сім’ями та проведенню цікавих спільних заходів.

В цілому у результаті проведення різнопланових проектних заходів, значно зросла активність ОЦГ, порозуміння і взаємодія із молоддю, а також позитивний імідж організації посеред місцевої громади. Про що свідчать численні позитивні відгуки у ЗМІ та керівництва департаментів соціального захисту населення та внутрішньої політики міста і  регіону.

3. Протягом року в Асоціації активно працював Центр спорту, культури і підтримки учасників локальних війн (далі ЦСКП). Який забезпечив соціально-психологічну та юридичну підтримку, підготовку та проведення заходів щодо підвищення рівня правової культури, соціальної адаптації, культурного та спортивного розвитку інвалідів та ветеранів локальних війн, АТО, ВПО, членів їх сімей, а також молоді із малозабезпечених сімей.

3.1. Сектор спортивних заходів ЦСКП, зокрема організував систематичні тренування і проведення відбіркових змагань інвалідів у районах області із більярду, переможці яких взяли активну участь у VIII-му Міжнародному турнірі з більярду «Золотий кий» серед осіб з особливими можливостями.

Турнір був підготовлений і проведений Асоціацією в Одесі 25 листопада 2016 р. В турнірі боротьбу за перемогу вели 61 інвалід війни і АТО, ВПО з Одеси, Болграда, Ізмаїла, Татарбунарів та інших міст України, а також з Білорусії, Болгарії, Грузії, Італії, Азербайджану, Вірменії і Сирії. Учасників турніру вітали та нагороджували його переможців почесні гості турніру: представники депутатського корпусу, консульств країн учасниць турніру, громадських організацій регіону і України. Переможцем турніру у запеклій боротьбі став гравець із Білорусії Чавлитко Сергій.

Мета цього заходу – соціальна адаптація та фізична реабілітація інвалідів-учасників турніру, пропаганда здорового способу життя, виховання толерантних відношень у регіональній спільноті – була досягнута.

Всього участь у заходах сектору взяли 224 особи, з них ветеранів та інвалідів - 106 ос., молоді - 118 осіб.

3.2. Сектор правового та патріотичного виховання молоді провів 18 зустрічей із молоддю в школах і ВУЗах міста. Зведений загін історичного пошуку проводив пошук, збір і публічне висвітлення матеріалів, що стосуються оборони Одеси в 1941 р. Пошуковим загоном було виявлено та висвітлені долі 662-х дітей-сиріт залишених в Одесі під час її окупації у жовтні 1941 р.Також загін здійснив історико-пошукові польові та навчально-тренувальні виходи по пам’ятних місцях Одеси. Зібрані матеріали і висновки, пошуковики оформили наочно і публічно презентували на заходах і сайті Асоціації. До дня вшанування жертв Голокосту були проведено захід із покладанням квітів за участю жертв нацистських переслідувань та студентської молоді у Прохорівському сквері м. Одеси.

Всього в заходах сектора взяли участь 514 осіб, зних ветеранів та інвалідів - 39 осіб, молоді - 475.

3.3. Протягом року сектор соціально-психологічної підтримки надав консультаційну та практичну допомогу 43 інвалідам війни, пораненим бійцям АТО і постраждалим від домашнього насильства. Провів три інструкторсько-методичних семінара із волонтерами, громадськими активістами, волонтерамиі сім'ями інвалідів і постраждалих. На семінарах були висвітлені і практично відпрацьовані питання психологічної, соціальної та домашньої підтримки людей, що пережили ПТРС, інвалідів і потерпілих від домашнього насильства.

У заходах сектору взяли участь 86 осіб, з них ветеранів та інвалідів - 46 осіб, молоді - 40.

Фінансова підтримка, отримана громадською організацією у 2016 році для реалізації її проектних ініціатив в розмірі 517,2 тис. грн і міська бюджетна підтримка діяльності ветеранської організації, на суму 80 тис. грн була витрачена повністю для досягнення цілей її діяльності. Законність і доцільність використання коштів для досягнення договірних результатів перевірені і затверджені організаціями, які надали фінансові ресурси.

Соціальний ефект від виконаного організацією обсягу завдань був значним. Ветерани локальних війн, АТО, ВПО, інваліди, жертви нацистських переслідувань, літні люди, молодь і представники інших слабо захищених категорій громадян, приймаючи участь у багатьох корисних та цікавих просвітницьких, соціальних, спортивних, культурних, дослідницьких і пошукових заходах організації, більш активно включилися в суспільну життя міста та області.

Що в цілому сприяло виконанню статутних завдань організації: сприяння розвитку демократії та якісного управління, соціальної адаптації цільової групи організації, правовому та патріотичному вихованню молоді. Особливо ефективно передача досвіду ветеранів та питання адаптації в соціальному середовищі проходили в ході спортивних змагань та практичної пошукової роботи на польових виходах по пам'ятних місцях в околицях Одеси.

Молодь, що брала участь в заходах організації, більш глибоко вивчила історію рідного краю і традиції його народу, отримала фізичну і психологічну загартованість, а також практичні навички налагодження взаємодії при вирішенні суспільних завдань, виконання історико-пошукової роботи, прийомів виживання в умовах дикої природи і в екстремальних життєвих ситуаціях.

В ході тренувань і проведення змагань з більярду, який розвиває як математичне мислення для оцінки швидко плинні ситуації на ігровому полі і нанесення точного удару, так і дає хороші розвиваючі фізичні навантаження, інваліди отримали напрям для подальшої адаптації до повноцінного соціального життя і відновлення втрачених фізичних і соціальних можливостей.

Заходи організації проводилися публічно, за участю експертів, представників ЗМІ, Департаментів внутрішньої політики та соціального захисту населення, а серед почесних гостей Міжнародного турніру з більярду були депутати, представники консульств іноземних держав, громадських організацій Одеси та інших міст України.

Заходи, що проводились Асоціацією «Ренесанс Одеси» широко висвітлювалися у ЗМІ, регіональними ТРК і на сайті Асоціації. Зокрема, репортаж змагань Міжнародного турніру з більярду йшов в режимі он-лайн трансляції на сайті Федерації більярдного спорту України «Більярд Спорт» і рейтинги його переглядів під час змагань досягали кількох сотень.

Заходи, проведені Асоціацією «Ренесанс Одеси»у 2016 р., привернули увагу громадськості та регіональної влади, мали позитивний резонанс в місті і регіоні.

Президент Асоціації «Ренесанс Одеси» Микола Овчаренко