Звіт про роботу Асоціації у 2017 році

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів громадської організації «Асоціація «Ренесанс Одеси». Протокол № 9 від 20 грудня 2017 р.

 

ЗВІТ ПРО РОБОТУ
громадської організації ветеранів та інвалідів локальних війн
Асоціація «Ренесанс Одеси» у 2017 році

Асоціація «Ренесанс Одеси», згідно з цілями і основними напрямами своєї діяльності, визначених Статутом, та Планом роботи на 2017 рік, затвердженим загальними зборами організації (протокол № 8 від 25.11.2016 р) протягом 2017 року організувала і провела наступні основні заходи:

1. Була продовжена важлива робота, ініційована організацією в 2015-16 рр. в процесі виконання проекту «Сприяння активізації громадськості у боротьбі з корупцією», реалізованого за підтримки Фонду розвитку демократії Посольства США в Україні. Опрацьовувалися нові підходи до вирішення актуальних питань сприяння примиренню в регіоні, розвитку правової та антикорупційної культури громадян (особливо посеред молоді), сприяння об'єднанню зусиль громадських організацій та посилення їх впливу на процеси просування демократичних реформ і верховенство права.

2. З початку лютого по кінець травня організація успішно виконала короткостроковий проект «Інтеграція дітей ВПО «Ми єдині». Учасниками проекту стали 125 дітей ВПЛ з чотирьох районів Одеської області і м Одеса. Загальна кількість учасників проекту склала 320 чоловік.

Виконання цього проекту сприяло зняттю соціальної напруги в місцевих громадах, що виникла у зв’язку із прийомом значної кількості вимушених переселенців зі сходу країни, сприяло профілактиці правопорушень, асоціальних явищ і суїцидів серед дітей ВПЛ. Також, виконання проекту сприяло поліпшенню взаємодії дітей в навчальних колективах, вихованню позитивних особистісних якостей, виявлення творчих здібностей, знайомству з історією та традиціями краю і держави в цілому, виховання відповідальної громадянської позиції і поваги до європейських і загальнолюдських цінностей.

Для досягнення мети проекту в короткі терміни були використані передові методики психотерапії, арт-терапії, анімалотерапії і екотерапії. Знайомство дітей ВПО з історією та традиціями краю було організовано в ході відвідування місцевих музеїв, пам'ятних місць, творчих національних колективів. Також діти ВПО брали активну участь в екологічних десантах, спортивних іграх, конкурсах малюнка та інших заходах. Діти ВПО, що потребували особливої психологічної допомоги,пройшли курс психо - соціальної реабілітації в дитячому оздоровчому таборі «Лісова застава».

На завершення проекту 30 дітей ВПО - переможців районних конкурсів продемонструвало свои творчі роботи всій регіональній спільноті на виставці у м. Одеса. Переможці конкурсу отримали грамоти, подарунки та цінний приз для всіх – ознайомче відвідування закладів культури міста Одеси: екскурсія історічною частиною міста, прогулянку і обід на морському узбережжі, відвідування дельфінарію «Немо», Військово-історічного музею,Парку атракціонів, Музею сучасного мистецтва та участь у фестивалі середньовічної культури у міському парку ім .Т.Г. Шевченка.

3. У квітні і травні місяці організація розпочала практичну реалізацію, раніше спільно розробленого проекту з Науково-досліднім інститутом Швеции RISE та Шведською компанією Biogas Systems Nordic AB, що має на меті сприяння вірішенню актуальних для регіону питань екологічно безпечного поводження з відходами, зниження шкідливих викидів в атмосферу метану, що неконтрольовано виділяється на звалищах твердих побутових відходів і відходів сільського господарства та його переробки в корисну енергію.

Силами Асоціації та залучених до спільної роботи спеціалістів, було проведено цільове дослідження 1080 звалищ ТПВ області, що займають площу понад 4 тисячі гектарів і десятків тваринницький комплексів. А також проведено попереднє обстеження найбільших полігонів ТПВ і тваринницьких комплексів Одеської області самостійно, а згодом - і з участю шведських експертів.

23 травня 2017 р. в конференц-центрі Impact Hub Odessa було проведено семінар - практикум, за участю шведських експертів, щодо шведського досвіду поводження з відходами, вилучення шкідливого біогазу із відходів на полігонах ТПВ і тваринницьких комплексах та його переробки в корисну енергію, можливостей застосування новітніх шведських технологій в Одеській області. У семінарі прийняло участь близько 40 представників регіональної і місцевої влади, керівники зацікавлених підприємств, що накопичують відходи і громадських організацій, що турбуються про збереження довкілля.

У ході проведення обстеження полігонів ТПВ і тваринницьких  комплексів шведськими експертами їх керівникам і спеціалістам були надані консультації та практичні рекомендації щодо якісного поводження з відходами та виробництва біогазу. Зібрані матеріали дослідження і попереднього обстеження найбільших  полігонів ТПВ області будуть використані для проведення подальшої роботи.

4. Протягом року в Асоціації активно працював Центр спорту, культури і підтримки учасників локальних війн (далі ЦСКП). Який забезпечив соціально-психологічну та юридичну підтримку, підготовку та проведення заходів щодо підвищення рівня правової культури, соціальної адаптації, культурного та спортивного розвитку інвалідів та ветеранів локальних війн, АТО, ВПО, членів їх сімей, а також молоді із малозабезпечених сімей.

4.1. Сектор спортивних заходів ЦСКП, зокрема організував систематичні тренування і проведення відбіркових змагань інвалідів у районах області із більярду, переможці яких взяли активну участь у IХ-му Міжнародному турнірі з більярду «Золотий кий» серед осіб з особливими можливостями.

Турнір був підготовлений і проведений Асоціацією в Одесі 25 листопада 2017 р. В турнірі боротьбу за перемогу вели інваліди, учасники бойових дій та АТО з Одеси, Болграда, Ізмаїла, Татарбунарів та інших міст України, а також з Болгарії, Грузії, Італії та ін. країн.

Всього взяли участь у заходах сектора 198 осіб, з них ветеранів та інвалідів - 105 ос., молоді - 93 особи.

4.2. Сектор правового та патріотичного виховання молоді провів 16 зустрічей із молоддю в школах і ВУЗах міста. Зведений загін історичного пошуку проводив пошук, збір і публічне висвітлення матеріалів, що стосуються оборони Одеси в 1941 р і стримування російської агресії на сході країни в 2014-16 рр. Пошуковим загоном було виявлено та висвітлено чимало історичних аналогій цих подій, особливо у початковий період кампаній. Також загін здійснив історико-пошукові польові та навчально-тренувальні виходи по пам’ятних місцях Одеси. Зібрані матеріали і висновки, пошуковики оформили наочно і публічно презентували на заходах і сайті Асоціації.

Всього в заходах сектора взяли участь 518 осіб, зних ветеранів та інвалідів - 38 осіб, молоді - 480.

4.3. Протягом року сектор соціально-психологічної підтримки надав консультаційну та практичну допомогу 36 інвалідам війни, пораненим бійцям АТО і постраждалим від домашнього насильства. Провів чотири інструкторсько-методичних семінара із волонтерами, громадськими активістами, волонтерами і сім'ями інвалідів і постраждалих. На семінарах були висвітлені і практично відпрацьовані питання психологічної, соціальної та домашньої підтримки людей, що пережили ПТРС, інвалідів і потерпілих від домашнього насильства. Також, на кошти організації, була продовжена робота по соціально-психологічної підтримці жертв націонал-соціалізму, налагодженню їх діалогу і взаєморозуміння з молоддю, що раніше виконувалась за підтримки Німецького федерального фонду EVZ.

У заходах сектора взяли участь 96 осіб, зних ветеранів та інвалідів - 36 осіб, молоді - 60.

Фінансова підтримка, отримана громадською організацією в 2017 році для реалізації її проектних ініціатив в розмірі 231 тис. грн і міська бюджетна підтримка діяльності ветеранської організації, на суму 20 тис. грн була витрачена повністю для досягнення цілей її діяльності. Законність і доцільність використання коштів для досягнення договірних результатів перевірені і затверджені організаціями, які надали фінансові ресурси.

Соціальний ефект від виконаного організацією обсягу завдань, при порівняно невеликій наданій організації фінансовій підтримці, завдяки додатково залученим матеріальним ресурсам і волонтерській роботі, був значним. Ветерани локальних війн, АТО, ВПО, інваліди, жертви нацистських переслідувань, літні люди, молодь і представники інших слабо захищених категорій громадян, приймаючи участь у багатьох корисних та цікавих просвітницьких, соціальних, спортивних, культурних, дослідницьких і пошукових заходах організації, більш активно включилися в суспільне життя міста та області.

Що в цілому сприяло виконанню статутних завдань організації: сприяння розвитку демократії та якісного управління, соціальної адаптації цільової групи організації, правовому та патріотичному вихованню молоді. Особливо ефективно передача досвіду ветеранів та питання адаптації в соціальному середовищі проходили в ході спортивних змагань та практичної пошукової роботи на польових виходах по пам'ятних місцях в околицях Одеси.

Молодь, що брала участь в заходах організації, більш глибоко вивчила історію рідного краю і традиції його народу, отримала фізичну і психологічну загартованість, а також практичні навички налагодження взаємодії при вирішенні суспільних завдань, виконання історико-пошукової роботи, прийомів виживання в умовах дикої природи і в екстремальних життєвих ситуаціях.

В ході тренувань і проведення змагань з більярду, який розвиває як математичне мислення для оцінки швидко плинні ситуації на ігровому полі і нанесення точного удару, так і дає хороші розвиваючі фізичні навантаження, інваліди отримали напрям для подальшої адаптації до повноцінного соціального життя і відновлення втрачених фізичних і соціальних можливостей.

Заходи організації проводилися публічно, за участю іноземних та вітчизняних експертів, представників ЗМІ, Департаментів внутрішньої політики та соціального захисту населення, а серед почесних гостей Міжнародного турніру з більярду були депутати, представники консульств іноземних держав, громадських організацій Одеси та інших міст України.

Заходи, що проводились Асоціацією «Ренесанс Одеси» широко висвітлювалися у ЗМІ, регіональними ТРК і на сайті Асоціації. Зокрема, репортаж змагань IХ-го міжнародного турніру з більярду йшов в режимі он-лайн трансляції на сайті Федерації більярдного спорту України «Більярд Спорт» і рейтинги його переглядів під час змагань досягали багатьох сотень.

Заходи, проведені Асоціацією «Ренесанс Одеси»у 2017 р., привернули увагу громадськості та регіональної влади, мали позитивний резонанс в місті і регіоні.

Президент Асоціації «Ренесанс Одеси» Микола Овчаренко